11/08/2020
شماتیک کشت گیاهان در آب

آب می تواند بستر مناسبی برای کشت گیاهان باشد یا خاک ؟

گیاهان در آب بهتر رشد می کنند یا در خاک؟ اگر در حال ساخت، گسترش  گلخانه هستید، ممکن است از مزایای رشد گیاهان در آب در مقابل رشد در خاک تعجب کنید. گیاهان برای رشد به آب و مواد مغذی […]
23/02/2017
انواع بستر کشت هیدروپونیک

انواع بستر های کاشت در کشت هیدورپونیک

۱-کاشت در سطح کف گلخانه کل سطح کف یک گلخانه را می توان با ماسه  یا دیگر مواد دانه بندی شده پوشش داده و  بستر کاشت را تهیه کرد. سطح تحتانی این پوشش باید دارای شیبی ملایم باشد تا به […]