11/02/2017
توسعه گلخانه کشاورزی

رشد ۱۲ برابری تولیدات کشاورزی با توسعه گلخانه ها

سیدرحمت الله پریچهر، معاون فنی و اجرایی شرکت شهرک های کشاورزی، مساحت کل گلخانه های کشور را ۱۰ هزار هکتار اعلام کرد. وی تصریح کرد: کارایی گلخانه ها به گونه ای است که علاوه بر کاهش ۱۰ برابری مصرف آب، […]