04/02/2017
هیدروپونیک

آشنایی با کشاورزی به روش هیدروپونیک

مقدمه هیدروپونیک واژهای یونانی است که از Hydro به معنی آب و  ponos به معنی کار گرفته شده است. از نظر لغوی به معنی کار با آب است. هیدروپونیک علم محصولات بدون خاک است. در سال‌های اخیر استفاده از سیستم […]