این نایلون ها در انواع صنعتی و کشاورزی تولید و عرضه می گردد . 

نایلون های تک لایه کشاورزی و صنعتی در عرض های ده سانت الی ۱۴ متری با ضخامت های مختلف تولید و عرضه می گردد.

از فیلم های پلی اتیلن در صنعت بسته بندی نیز استفاده می شود .(شرینک)

همچنین  استفاده از این فیلم ها جهت پوشش ساختمان های در حال ساخت و محافظت از مصالح ساختمانی بسیار رایج است .

25