چسب یووی ابزاری مناسب جهت ترمیم پوشش گلخانه ها میباشد.

یکی از مشکلات گلخانه داران به هنگام وزیدن بادهای تند، پاره شدن قسمتی از پلاستیک گلخانه می باشد، که عوض کردن پلاستیک آن ناحیه از گلخانه ضمن وقت گیر بودن هزینه‌های بسیار زیادی جهت تعویض پلاستیک شامل می شود که خوشبختانه با بکار بردن این نوع چسب ها ضمن ترمیم پلاستیک پاره شده از وقت وانرژی وهزینه های زیاد جلوگیری کرده وسرعت عمل بسیار بالایی دارد .

این نوع چسب دارای U.V بوده وبا عرض های مختلف قابل ارائه میباشد.

چسب یووی