ویژگی های بست بوته:

-بهترین ابزار جهت هدایت ساقه گیاه برای انواع مختلف گیاهان گلخانه ای

-افزایش رشد و بازدهی محصول

– با استفاده از بست بوته , دیگر نیازی به پیچاندن ساقه های گیاه به دور نخ محصول نمی باشد

این گیره ها قابلیت باز و بسته شدن و استفاده مجدد در چندین دوره کشت را دارند.

بست بوتهبست بوته